Bättre tillgång till NIPT för gravida

Unilabs samarbetar nu med Strandkliniken i Stockholm, BB Stockholm Family, CuraÖresund i Malmö, Göteborgs Kvinnoklinik och Barnmorskegruppen Öresund i Malmö, Trelleborg och Vellinge för att erbjuda Panorama ® NIPT som ett alternativ inom fosterdiagnostiken. NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) är ett enkelt blodprov som ger besked om risken för vissa kromosomförändringar hos det ofödda barnet.

NIPT är en analys med hög säkerhet
– NIPT är en fosterdiagnostik som bygger på att en del av det ofödda barnets DNA kan identifieras i mammans blod under graviditeten. NIPT är ett bra alternativ som ger betydligt större säkerhet än KUB och innebär inte samma risker som invasiva tester, säger Barbara Usener, Överläkare Klinisk Kemi hos Unilabs.

NIPT ger med stor säkerhet besked om risken för vissa kromosomförändringar (13, 18 och 21 samt könskromosomerna). Unilabs tillhandahåller Panorama ® NIPT som kan tas redan i graviditetsvecka 9. Utöver analys av kromosomförändringar enligt ovan kan man även välja att utföra en utökad undersökning av andra kromosomförändringar. Panorama® NIPT är en screeninganalys med hög kvalitet och säkerhet.

För mer information och kontaktuppgifter för dig som är gravid eller vårdgivare, sewww.unilabs.se/nipt

Kontakt:
Cecilia Odelsparr
Affärsutvecklings- och Marknadschef
+46 707 36 36 58
cecilia.odelsparr@unilabs.com