Shah

Shah kom till Sverige från Bangladesh för att göra en avhandling på antibiotikaresistens. Han kompletterade sedan sin utbildning med en svenskakurs för att få en svensk läkarlegitimation och har arbetat på Unilabs sedan 2013.

”Allt är ett teamarbete och alla jobbar effektivt. Det är snabba beslut och man får möjligheten att driva egna projekt.”

Han berättar också att de samarbetar med Unilabs andra laboratorium och att det är stor skillnad mot att jobba på ett universitetssjukhus. På Unilabs har han ett helhetsansvar för hela mikroområdet och inte bara över vissa delar.

”Jag tror på en bra framtid för mikrobiologin. Mycket har utvecklats men det finns mer kvar att erbjuda. Mer automatisering och ännu effektivare processer. Det är en stimulerande arbetsplats som ger möjlighet till att få en bred kunskap.”