Unilabs uppmärksammas för arbetet med att öka deltagandet i mammografiscreening i invandrartäta områden

Särskilda insatser till utrikes födda kvinnor
En åtgärd som lyfts fram är att utforma och genomföra särskild information riktad till utrikes födda kvinnor. Det är en av grupperna där deltagandet är lägre än genomsnittet. En del av Unilabs kampanj är inriktad just på att nå utrikes födda kvinnor och Unilabs upplägg beskrivs i rapporten.

”1 av 9 kvinnor blir någon gång i livet drabbad av bröstcancer. Vi vet att screening bidrar till tidig upptäckt och det känns därför viktigt att göra vad vi kan för att öka medvetenheten och bidra till att kvinnor kommer på sin undersökning” säger Petra Slättsjö-Gunnarsson, Affärschef Unilabs Radiologi och projektledare för kampanjen ”Vi ser det du inte känner”.

Unilabs ledande inom mammografiscreening i Sverige
Unilabs bjuder årligen in 400 000 kvinnor till mammografiscreening i Sverige. Det motsvarar nära hälften av alla kvinnor som kallas.Vårt mål att alla kvinnor mellan 40 och 74 år ska ges möjlighet till regelbunden mammografi på ett nära, respektfullt och professionellt sätt.

Här hittar du hela rapporten från BRO: http://www.bro.se/uploads/forbundet/Juni_juli/BRO_mammografi_webb.pdf

 

Kontaktperson Unilabs:
Affärsutveckling och Marknadschef,
Cecilia.Odelsparr@unilabs.com
0707-36 36 58

www.unilabs.se

Unilabs verksamheter inom laboratoriemedicin och radiologi är i dag en naturlig del av den svenska vårdkedjan. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier och fristående mottagningar. Årligen genomför vi ungefär 500 000 radiologiundersökningar och omkring 13 miljoner laboratoriemedicinska analyser. Av våra totalt 5 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 900 i Sverige.