Varför jobba på Unilabs?

Slider-bild Slider-bild

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är viktigt för oss. Alla nya medarbetare erbjuds en introduktionsutbildning och utbildning i servicekunskap. Arbetsplatsen är löpande basen för all kompetensutveckling. Detta kompletteras med studiebesök, deltagande i projekt och auskultationer. Interna och externa utbildningar erbjuds löpande som komplement. För ledare och chefer har vi särskilda utvecklingsprogram. Vi satsar på dem som vill satsa på oss!

Patient- och kundfokus

Vi får ofta återkoppling av nyanställda att de upplever att vi har starkt fokus på patienten och kunden i vår organisation. Det gläder oss! Vi jobbar för att alla medarbetare ska ha en bra känsla för kundens behov och få återkoppling kring hur våra kunder upplever våra tjänster.

En av våra värderingar handlar om att skapa samhällsnytta. Det skapar vi genom långsiktiga bra relationer med våra kunder, men också genom att vara ett ansvarstagande företag. Vi har bl.a. ett omfattande internt miljöarbete.

Samverkan med andra verksamheter, nationellt och internationellt

I Unilabs lär vi av varandra och tar till vara kunskap och erfarenheter över regions-, disciplin- och landsgränser. Det finns goda möjligheter att engagera sig i spännande utvecklingsprojekt eller ta initiativ till egna utvecklingssatsningar. Som läkare får man tillgång till Läkarseminarier med deltagare från hela Europa.

Korta beslutsvägar

Vi är en stor organisation, men består av många mindre enheter med egna verksamhetsplaner och budgetar. Detta gör oss snabbfotade och vi ser att så många beslut som möjligt kring det löpande tas av arbetsgrupperna själva och det mer övergripande av de lokala ledningsgrupperna. Vår gemensamma vision ger oss alla en riktning, men varje enhet hittar sina sätt att implementera den unifrån sin unika kunskap om kundernas behov.